Opmerking m.b.t. de privacybescherming

Omwille van technische redenen worden het IP-adres van de aanvragende computer, de vraag van de klant, de http-antwoordcode, de toegangsdatum, de website vanuit waar u onze site oproept en de hoeveelheid gegevens, die zijn overgedragen, opgeslagen. Tijdens een zitting worden informaties in de vorm van "Cookies" op uw computer opgeslagen. Deze gegevens dienen uitsluitend voor de beveiliging van de lopende zitting. Wij evalueren geen informatie door middel van Cookies.

Het gebruik van Cookies kunt u via de beveiligingsinstellingen van uw browser voorkomen. Dan staan u echter niet meer alle mogelijkheden van ons aanbod ter beschikking.

Alle persoonsgebonden gegevens worden principieel vertrouwelijk behandeld. De voor de afhandeling van transacties vereiste gegevens worden opgeslagen. Bij de verwerking van gegevens worden uw privacybelangen conform de wettelijke bepalingen in acht genomen.

Het doorgeven van gegevens of sollicitatiedocumenten aan derden buiten de ondernemingsgroep vindt niet plaats. Uw gegevens worden enkel door bofrost* en alleen voor uw sollicitatie gebruikt. Tenzij door u anders bepaald, worden uw sollicitatiegegevens bij het niet tot stand komen van een arbeidsovereenkomst onmiddellijk gewist.

Opmerking m.b.t. aansprakelijkheid: Ondanks zorgvuldige inhoudelijke controle aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor inhouden van externe links. Voor de inhoud van de gelinkte websites zijn uitsluitend de uitbaters van deze sites verantwoordelijk.